Hva er unikt med CNM?
Jeg har ingen bakgrunn i naturfag – blir dette kurset for vanskelig for meg?
Hvordan ser timeplanen ut?
Hvor mye tid bør jeg bruke på studiene utenom undervisningen?
Når kan jeg begynne?
Hvordan søker jeg?
Hva er opptakskravene?
Hvor mye koster kurset?
Hva dekker kursavgiften?
Hvordan betaler jeg kursavgiften?
Jeg har blitt bedt om å betale påmeldingsavgiften – når bør jeg betale denne?
Jeg har ikke råd til å betale kursavgiften – kan jeg ta opp et lån?
Hvilke karrieremuligheter vil jeg ha etter endt utdanning?